Kennismaken  met Traditioneel Usui Reikimaster Philip Secreve

Mijn naam: Philip Secreve, geboren in 1955. 
In 1993 en 1994 heb mijn Reiki 1e en 2e graad gedaan en geef sinds 1994 Reiki-behandelingen. In februari 1997 heb ik mijn Reikimaster initiaties ontvangen en geef sinds die tijd ook Reiki cursussen

Hoewel ik al van jongs af aan kon Magnetiseren, heeft de werkzaamheid van Reiki mij met grote regelmaat verwonderd; zowel door genezingen en verbeteringen in de gezondheid van degenen die behandelde, als de werkzaamheid van Reiki in mijn eigen leven en dat van mijn dierbaren.

Traditioneel Usui Reikimaster Philip SecreveDe kans om tijdens een cursus deze mogelijkheid - Reiki voor zichzelf en anderen te gebruiken en ermee aan zichzelf kunnen werken - aan cursisten over te kunnen dragen heeft mij de weg doen inslaan die ik nu als Traditioneel Usui Reikimaster bewandel. 

Het is voor iedereen mogelijk zichzelf (en anderen) te kunnen leren behandelen met Reiki. Dus: zonder uitzonderingen, er zijn geen speciale vaardigheden of vooropleiding nodig. 

Die mogelijkheden kunnen aan ieder geboden kan worden vanuit het Reiki-masterschap. Daarom heb ik er destijds voor ook gekozen Reiki uit te gaan dragen als Traditioneel Usui Reikimaster. 

Sindsdien verzorg ik - voor wie daarvoor kiest - 1e en 2e graad Reiki-cursussen, waarin deelnemers zichzelf en anderen met Reiki-energie leren behandelen. 
Voor diegenen, die dit pad willen inslaan, verzorg ik de individuele Traditionele Opleiding tot Usui Reikimaster (dus volgens de traditionele Usui Methode der Natuurlijke Genezing).

Om mensen naast behandelingen ook d.m.v. gespreksconsulten te kunnen begeleiden bij vragen of problemen (van sociaal-, maatschappelijke, psychische of fysieke aard), heb ik van '91 tot '94 de Hbo-opleiding voor Psycho Sociaal Werker gevolgd. In de loop der tijd is een stuk specialisatie ontstaan in Communicatie-, Relatie- en Opvoedingsproblematiek.

Daarnaast heb ik diverse cursussen en workshops gevolgd m.b.t. het menselijke gevoelsleven en denken (o.a. "Bewust Denken") en deelgenomen aan diverse Spirituele Groeitrainingen. 
Om ook "Bewust Denken" zelf als cursus te kunnen aanbieden heb ik bij vriend en auteur van "Bewust Denken, Leven in harmonie" - Pieter Wouter van Dijk - de opleiding voor cursusleiders gevolgd ("Levenswijsbegeerte") en ben sindsdien gecertificeerd cursusleider "Levenswijsbegeerte - Bewust Denken".  

Sinds
1994 geef ik cursussen "Bewust Denken" en begeleid ik mensen met levensvragen en -problemen d.m.v. Gesprekstherapeutische Begeleiding (wanneer zij dit wensen). Daarin staat centraal: wat wil de cursist/clint zlf met/in  zjn/ hr  leven tot stand brengen. Doel van "Levenswijsbegeerte - Bewust Denken" is ook niet alle rationeel bekijken, maar Bewust kunnen / leren werken aan de kwaliteit van je leven,  je welzijn.
Bedoeling in gesprekken en cursussen is inzicht krijgen in het waarom van je gevoelsleven, denken en manier van handelen (van doen en laten), om vanuit veranderd inzicht beter/gemakkelijker het leven vorm te kunnen geven. Het is minder van belang of iemand nders het "goed" vindt: wat en wie je zlf wilt zijn is van belang.

Ervaring bewijst steeds weer dat je door BEWUST werken aan (levens-) inzicht je leven in positieve zin kunt veranderen en kunt uitgroeien tot een gezond, krachtig en evenwichtig mens vol zelfvertrouwen. 
Ook in werk met Reiki pas ik "Bewust Denken" veelvuldig toe, met name met betrekking tot werken met de 5 Reiki principes. De 5 Reiki-principes zijn namelijk een goed hulpmiddel - niet als GEboden of VERboden - als "geheugensteuntje met een glimlach"; zij herinneren je eraan hoe het k nog kan in het leven.

Ook Reiki blijkt, zo is de ervaring, een weldaad die je groeiproces ondersteunt, vergemakkelijkt en vooral stimuleert. Niet zelden kiezen mensen voor een combinatie van werken met energie (Reiki) en Bewust werken aan inzicht in hun leven (Gesprekken, Cursusvorm of zelfstudie).

De doelstelling van het Reikicentrum: mensen (d.m.v. cursussen, lezingen, gesprekken, behandelingen en workshops) waar nodig en gewenst begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en verbetering van hun gezondheid, zodat zij op igen kracht en vrij in hun keuze aan een evenwichtig leven en geluk kunnen bouwen.

 

1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven