De Reiki-graden   

 

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van het Usui Systeem is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterIn het Usui Systeem der Natuurlijk genezing geschiedt de verdieping in Reiki en de Reiki-principes in verschillende stappen (fasen), de Reiki-graden genoemd.

Reiki 1e graad
Bij de 1e Reiki-graad word je afgestemd op de Reiki-energie, en wordt je genezend kanaal geopend, verdiept, verzegeld en beschermd. Primair is deze 1e Reiki-graad bedoeld voor jezelf en je directe omgeving (je partner, kind, je dieren en planten, nabije familieleden of vrienden). Je kunt na je 1e graad werken aan zelfgenezing en persoonlijke (spirituele) groei, aan de Reiki-principes en werken met (en het bewust worden van) de gevoelens/ emoties die een rol spelen in je leven. 
Je krijgt bij de 1e graad 4 initiaties; n openende, twee beschermende en n verzegelende initiatie.

Reiki 2e graad
De 2e Reiki-graad verdiept je mogelijkheden tot zelfgenezing en groei. Je Reiki-energie verdiept zich, waardoor je genezende mogelijkheden in kracht toenemen. Men zegt wel eens, dat je genezende kracht verviervoudigd, maar persoonlijk vind ik deze uitspraak te verwarrend. De praktijk wijst uit dat men na het behalen van de 2e graad inderdaad een nog krachtiger doorstroming van de energie heeft en dus met korter behandelen (dus in kortere tijd) op eenzelfde resultaat kan uitkomen. De hoeveelheid energie die je in een bepaalde tijd kunt doorgeven is dus groter, waardoor een behandeling korter kan duren. Maar de kwaliteit van Reiki (van de energie dus) is niet meer of minder.

Reiki bepaalt zelf - in samenspraak met de onbewuste vraag van degene die om een behandeling vraagt - hoeveel en hoe sterk (snel) de energie moet doorstromen en waar deze energie naar toe moet gaan. Iemand met een 1e graad kan dus prima behandelen. Wanneer echter de behoefte aan energie erg groot is (of de noodzakelijke hoeveelheid energie voor de vele of grote veranderingen erg groot is), dan kan iemand met een 2e graad meer voor je betekenen in dezelfde tijd. En iemand met de mastergraad dus ng meer.
Naast behandelen met Reiki door handoplegging kun je door je 2e graad werken met principes van genezen in tijd en ruimte, het oplossen van karma en het brengen van Reiki ("Licht") in blokkades. 
Dit betekent - anders gezegd - dat je na behalen van je 2e graad iemand op afstand kunt behandelen (al was het op een andere planeet!) doordat je de sleutels (Reiki-symbolen) ter beschikking hebt gekregen om - ongeacht de afstand - contact te kunnen maken. 
Zo ook is er de mogelijkheid om Reiki te sturen naar situaties in het verleden of in de toekomst. Dit laatste verdient echter wat verdere uitleg (bezoek een info-avond).

Na verdere specialisatie stelt deze graad je in staat je persoonlijke kwaliteiten en ervaringen ook meer in een hulpverleningsvorm (wanneer je dat wilt) toe te passen. Nogmaals: je zult je hierbij steeds moeten beseffen welke verantwoordelijkheden je wel/niet hebt! Je wordt door je Reikicursus namelijk geen arts en je zult je - mits je daartoe de juiste papieren niet bezit - dus moeten onthouden van het stellen van diagnoses en je niet moeten bemoeien met uitspraken van daartoe bevoegde medici.
Je Reiki graden geven je geen andere bevoegdheden dan het geven van Reiki behandelingen. Bijvoorbeeld ter bevordering van genezing, pijnbestrijding, ontspanning, groei, ondersteuning van opbouw van inzichten, verwerking, oplossen van blokkades, enz.. Daarmee heb je - kijkend naar de werking en resultaten van Reiki behandelingen - met je Reiki graad een geweldig mooi en wonderlijk, dierbaar en zr werkzaam "gereedschap" ter beschikking.

Reiki 3e graad of Masterschap: 
De hoogste Reiki-graad is die van Reiki-master, waarbij men de technieken leert beheersen om mensen op de Reiki-energie af te stemmen. De richtlijnen hiervoor in acht nemend, heb ik er persoonlijk voor gekozen deze opleiding te verzorgen op grotendeels individuele basis. De opleiding duurt minimaal n jaar en zal starten met een aantal gesprekken om duidelijk te krijgen welke ontwikkelingsaspecten de kandidaat Reiki-master tegen zal komen op de weg naar en en tijdens het masterschap. Vervolgens zullen regelmatig gesprekken volgen (doorgaans van zo'n 1,5 2 uur) en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden om stage te lopen en te leren werken met cursisten, zowel individueel als in cursussen.

Gedurende de gehele opleidingsperiode zullen de Reiki principes - meer nog dan bij de 1e en 2e graad - centraal staan, omdat het toepassen van deze Reiki principes kan leiden tot geweldige geestelijke rijkdom en groei in je leven. Daarnaast: je bent/wordt een voorbeeld voor je cursisten en zult er dus bovenal zelf werk van moeten kunnen, willen en durven (blijven) maken en Reiki (en de Reiki principes) dus moeten integreren in je leven. 

Voor de opleiding is geen vaste duur vastgesteld, maar als uitgangspunt houd ik zelf minimaal n jaar aan, conform gestelde algemene richtlijnen. Afgezien van het minimum van n jaar bepalen de achtergrond en vooropleidingen van de kandidaat Reiki-master vanzelfsprekend mede de duur van de opleidingsperiode. 
De kandidaat Reiki-master bepaalt zelf met het vorderen van de opleiding de datum waarop hij/zij de initiaties tot Traditioneel Reiki-master in het Usui System of Natural Healing wenst te mogen ontvangen, natuurlijk in samenspraak met de opleidende Usui Reikimaster.

Certificaat: 
Bij het behalen van iedere Reiki graad wordt men gecertificeerd voor de desbetreffende graad. Als je een Reiki-behandelaar consulteert, kun je te allen tijde controleren of deze gecertificeerd is.

Traditioneel:  
Bij traditionele Reikimasters is bovendien het volgen van algemeen gestelde richtlijnen (zoals vastgelegd in diverse beroepsgroepen en verenigingen) en een Traditionele afstammingslijn tot Furumoto en Takata een indicatie, dat de desbetreffende Reikimaster heeft gekozen voor naleving van het traditionele Usui Systeem en vastgelegde voorschriften met betrekking tot het geven van cursussen en naleving van gedragscodes t.a.v. cursisten en clinten.
Als je dus een Reikimaster consulteert die een aantal van deze voorwaarden voldoet, dan heb je al een goed uitgangspunt dat de initiaties naar behoren worden uitgevoerd, de benodigde voorgeschreven informatie wordt overgedragen, enz..

 
 

1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven