Usui Reiki Systeem - de Grandmasters    

  
 

Japans Symbool voor Reiki. Het Usui Reiki-systeem is rond 1900 opnieuw vorm gegeven door dr. Mikao Usui. In de lineage - de afstammingslijn - van het Usui Systeem is de "Reiki-fakkel" doorgegeven via Chujiro Hayashi en Hawayo Takata aan Phyllis Lei Furumoto, de huidige Reiki-GrandmasterDr. Mikao Usui
is grondlegger van het systeem dat tegenwoordig bekend is onder de naam "Traditional Usui System of Natural Healing".
Wij weten via mondelinge overlevering dat Dr. Usui aan het eind van de negentiende eeuw in Kyoto les gaf en rond 1900 het Usui Systeem vorm heeft gegeven.
Het is Dr. Mikao Usui begin van deze eeuw toegestaan het Reiki-systeem opnieuw vorm te geven. Hij besteedde na  ontwikkeling van de Usui-methode zijn verdere leven aan toepassen en onderwijzen van deze methode (o.a. op basis van de Reiki-principes).

Chujiro Hayashi
zette Usui's werk voort in het vooroorlogse Tokyo in een kliniek. Wellicht kan (m.i.) Hayashi gezien worden als de man die structuur gaf aan toepassing van de Usui-methode in sociaal-maatschappelijk verband (ziekenhuizen waar mensen voor genezing en behandeling naar toe konden gaan o.a.).
 
 

Hawayo Takata
één van zijn patiënten afkomstig uit Hawaï, was in Hayashi's kliniek aanwezig om van ernstige kwalen te herstellen. 
Zij werd Hayashi's eerste bekende westerse student. Zij praktiseerde en onderwees van 1937 tot aan haar dood in 1980 Reiki in de VS en Canada.
Zij mag - m.i. - gezien worden als de persoon die o.a. de zegening van het Usui Reiki-systeem buiten de Japanse landsgrenzen heeft gebracht om er de wereld mee tot baat te kunnen zijn.

Phyllis Lei Furumoto
haar kleindochter, kwam al jong door haar grootmoeder in aanraking met het Usui Reiki-systeem, maar is zich er pas op latere leeftijd verder in gaan verdiepen tijdens de opleiding van haar grootmoeder. Zij zet nu haar werk voort.
Phyllis Lei Furumoto heeft - m.i. - de even lastige als dierbare taak gekregen en op zich genomen om verbondenheid en zuiverheid van het Systeem en de Reiki-masters te blijven voeden. Doordat het Usui Systeem zich steeds verder over de wereld heeft verspreid en het aantal opgeleide Usui Reiki-masters inmiddels in de honderden loopt (en onderricht nog steeds op traditionele mondelinge wijze geschiedt), is er een steeds groeiende behoefte aan onderlinge communicatie, zuiver houden van het systeem en helder houden van de essentie van het Usui Reiki-masterschap. Daarnaast blijft de behoefte onder Reiki-masters groeien om gezamenlijk ons Usui Reiki-masterschap te verdiepen.
In deze zaken liggen - m.i. - dan ook een aantal van haar belangrijke maatschappelijke en spirituele taken. Om deze redenen (haar inzet, energie en functie) alleen al verdient zij onze erkenning en respect.

  
 
 

© 1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven