Reikiboeken:  Sunny Nederlof & Bas Buis: Reiki, de Verdieping
SK-Reikicentrum Info

Titel : Reiki, de verdieping
Auteur Sunny Nederlof & Bas Buis
Uitgeverij Kosmos/Z&K BV
Eerste druk 2002
ISBN-nr. 90 21 53 66 25
Prijs : ca. € 12,00
SKRC waardering : komt nog ...
Publiekswaardering    :   (8)   
 

SKRC - boekbeschrijving:
komt nog ....

Publieks - boekbeschrijving: *)
1) De auteurs - Usui Reiki Masters - baseren zich in hun healing-activiteiten op de methode van de Japanse geestelijke Mikao Usui (1900). Zij definiëren Reiki als 'methode om via inwijding eeuwige verbinding met de oerbron te verkrijgen en deze oerkracht vervolgens door te geven aan jezelf en anderen'. 
Het zou een paranormale geneeswijze genoemd kunnen worden, waarin meditatie en ademhaling belangrijke rollen spelen en veelal gewerkt wordt d.m.v. handoplegging. 
De uitgave omvat een nadere analyse van verschillende spirituele facetten van de beoogde lichamelijke en geestelijke heling. Eerder verscheen een méér praktische handleiding. Te veelvuldige verwijzingen daarnaar maakt beschouwingen soms ondoorzichtig. Hetzelfde geldt voor herhaald refereren aan discussies over oorspronkelijkheid en ontwikkelen van een eigen healingstijl; dit roept de suggestie van richtingenstrijd op. Storend: herhaaldelijk gebruik van 'een stuk' ('een stuk onvrede', 'een stuk godsbesef').

Omschrijving achterzijde boek:
Reiki: de verdieping is voor iedereen die de eerste beginselen van Reiki misschien al kent, en nieuwsgierig is naar een verdere ontwikkeling en toepassing van Reiki. Zowel geïnteresseerden als zij die Reiki reeds beoefenen, ongeacht de richting, vinden hier een even boeiende als heilzame weg naar lichamelijke en geestelijke heling. Een weg die veel meer mogelijkheden biedt dan menig Reiki-beoefenaar denkt. In Reiki: de verdieping staan inzichten, krachtige methodes en oefeningen die iedereen in staat stellen Reiki en spirituele beleving naar een volgend niveau te tillen.

*) Sommige "publieks"-omschrijvingen (-recensies) zijn van internet overgenomen en bedoeld als 1e indicatie. Als genuanceerdheid echter blijkt te ontbreken wordt de omschrijving bijgesteld, danwel verwijderd.

 

 

© 1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven