Reikiboeken:  Ursula klinger-Raatz: Reiki en edelstenen
SK-Reikicentrum Info

Titel : Reiki en edelstenen; op weg naar harmonie met Universele Levenskracht
Auteur Ursula Klinger-Raatz
Uitgeverij Schors bv. 
Eerste druk : 1990
ISBN-nr. : 90 63 78 21 60
Prijs : ca. € 14,00
SKRC waardering : komt nog ...
Publiekswaardering  : ontbreekt nog ....
 

SKRC - boekbeschrijving:
komt nog ....

Publieks - boekbeschrijving: *)
ontbreekt nog ...

Omschrijving achterzijde boek:
In REIKI EN EDELSTENEN verbindt Ursula Klinger twee natuurlijke, genezende krachten tot één optimale geneesmethode. Enerzijds bewerkstelligt Reiki - de universele levenskracht - de oorspronkelijke harmonie van lichamelijke en psychische functies, anderzijds brengen edelstenen zoveel licht- en kleurvibraries in de chakra's tot ontplooiing, dat de chakra's onbelemmerd hun vitaliserende kracht kunnen uitoefenen.
De eenvoudige, logische opzet van het boekje - eerst worden de eigenschappen van de edelstenen behandeld, daarna de Reiki-handposities en tenslotte de twaalf Reiki-behandelingen met edelstenen -maakt het voor iedereen mogelijk op natuurlijke wijze met behulp van de verborgen krachten van het Universum zich te ontdoen van frustraties, pijn en verdriet om daardoor stevig en gelukkig met beide benen op de grond te kunnen staan.

*) Sommige "publieks"-omschrijvingen (-recensies) zijn van internet overgenomen en bedoeld als 1e indicatie. Als  genuanceerdheid echter blijkt te ontbreken wordt de omschrijving bijgesteld, danwel verwijderd.

 

 

© 1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven