Reikiboeken:  M. Mietke: Kaarten en Boek voor het Reiki proces
SK-Reikicentrum Info

Titel : Kaarten en boek voor het Reiki-proces
Auteur M. Mietke
Uitgeverij : Koppenhol
Eerste druk : 2004
ISBN-nr. : 90 85 08 03 98 
Prijs : ca. 17,50
SKRC waardering : komt nog ...
Publiekswaardering    : ontbreekt nog ....
 

SKRC - boekbeschrijving:
komt nog ....

Publieks - boekbeschrijving: *)
komt nog ....

Omschrijving achterzijde boek:
komt nog  ...

*) Sommige "publieks"-omschrijvingen (-recensies) zijn van internet overgenomen en bedoeld als 1e indicatie. Als  genuanceerdheid echter blijkt te ontbreken wordt de omschrijving bijgesteld, danwel verwijderd.

 

 

1994-2006 - Philip Secreve / SK - Reikicentrum

  Naar Boven